CARSED J.Chełstowski, K.Lipiński, T.Rybałtowski Spółka jawna

Strona główna > Firma > Kontakt

Kontakt

CARSED J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Spółka jawna

ul. Jagiełły 4/6
08-110 Siedlce

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki i numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000019967

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 821-16-41-473

Numer REGON: 710437641

Siedlce – Centrala
     Salon sprzedaży samochodów i ubezpieczenia
     telefon: (025) 644 35 05; fax: (025) 644 28 19
     e-mail:
salon.siedlce@carsed.pl
     Serwis
     telefon: (025) 644 35 05 wew.12; fax: (025) 644 28 19
     e-mail:
serwis.siedlce@carsed.pl
     Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów
     telefon: (025) 644 35 05 wew.14; fax: (025) 644 28 19
     e-mail:
czesci.siedlce@carsed.pl

Mińsk Mazowiecki - Stojadła – Filia
     Salon sprzedaży samochodów i ubezpieczenia
     telefon: (025) 758 03 31; fax: (025) 758 03 31
     e-mail:
salon.minsk@carsed.pl
     Serwis
     telefon: (025) 759 62 65; 758 03 31 wew. 34
     e-mail:
serwis.minsk@carsed.pl
     Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów
     telefon: (025) 758 03 31 wew. 43
     e-mail:
czesci.minsk@carsed.pl
     Blacharnia - Lakiernia
     telefon: (025) 758 03 31 wew. 40
     e-mail:
blacharnia@carsed.pl

Biała Podlaska – Filia
     Salon sprzedaży samochodów i ubezpieczenia
     telefon: (083) 342 58 80; fax: (083) 342 58 80
     e-mail:
salon.biala@carsed.pl
     Serwis
     telefon: (083) 342 58 80 wew. 34
     e-mail:
serwis.biala@carsed.pl
     Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów
     telefon: (083) 342 58 80 wew. 34
     e-mail:
czesci.biala@carsed.pl

Sekretariat
e-mail:
sekretariat@carsed.pl
tel.: (025) 644 35 05; (025) 633 06 03
fax: (025) 644 28 19


Księgowość
e-mail:
ksiegowosc@carsed.pl
tel.: (025) 644 35 05 wew 17
fax: (025) 644 28 19


Reklama
e-mail:
reklama@carsed.pl
tel.: (025) 644 35 05 wew. 27
fax: (025) 644 28 19